روضه
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
ما گریه میکنیم آخه - زمینه
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
یه شب تفعل زدم - شور
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
دوباره غم بی کسی و - واحد
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
السلام ای حجت حق بر زمین - واحد
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
تا صدام میکنی دلم می تپه - واحد
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
چشم ترم دوخته شد به کرم تو - واحد
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
تمام عالم امکان شود فدای حسین - واحد
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
چه خوبه با تو آقا روزگارم - شور
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
السلام ای شاه بی کفن ارباب - شور
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
شعرخوانی - شور
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
پناه حرم - شور
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
یا حسین غریب مادر - شور
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
قسمت پایانی
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
یه آه سرد و زدن - زمینه
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
دوباره غم بی کسی- واحد
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
السلام ای حجت حق برزمین - سنگین
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
تمام عالم امکان بود فدای حسین - سنگین
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
روح و ریحان منی آقا - شور
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
روح و ریحان منی آقا
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
قرارم،نگارم - شور
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
یه شب تفأل زدم - شور
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه 1397
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4