روضه ضربت خوردن مولا
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397 (اصفهان)
شبهای قدر - زمینه
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397 (اصفهان)
به علی دستامو ول نکن - زمینه
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397 (اصفهان)
میزارم سرم رو زیر - شور
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397 (اصفهان)
تیغ دو سر به کفم - شور
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397 (اصفهان)
علی الاعلا مولانا علی - شور
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397 (اصفهان)
ساقیا باده بیاور - واحد
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397 (اصفهان)
شه خوبان مرده مردان - واحد
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397 (اصفهان)
بسم الله ای با وقار - شور
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397 (اصفهان)
تو شب قدرم هستی - شور
شب ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین (ص) نوزدهم ماه رمضان 1397 (اصفهان)
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4