همه دردام و شمردم - روضه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
ستم بود و آتش،ستم بود - پیش زمینه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
هنوزم جلو چشای من رفتن تو -زمینه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
ای اسوه ی صبر و استقامت - شور
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
داغ تو داد پس از سوختنم - واحد
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
ای وجودت تمام ثارلله - تک
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
ای داده ز دست یاور خود را -شور
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
تا تو شدی کشته ما بی سر و - شور
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
سلام من محضر تو - شور
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
گفتم که بی حسین مگر می شود - روضه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
چو در طفلی تو را دیدم - واحد
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
همه دردامو شمردی - روضه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
ستم بود و‌ آتش - پیش زمینه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
هنوزم جلو چشای - زمینه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
ای اسوه‌ی صبر و - شور
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
داغ تو داد پس از - واحد
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
چو در طفلی تورا - واحد
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
ای وجودت تمـام ثارالله - تک
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
ای داده ز دست یاور - شور
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
تا تو شدی کشته ما - شور
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
سلام من محضر تو - شور
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
گفتم که بی حسین - روضه
شهادت حضرت زینب (سلام الله علیها) 1397
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4