امنا زهرا..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
ای پرستوی شکسته پر حیدر..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
ای فهمیه در سخن زینب..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
با دل جونم میخونم..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
به جز غمت آقا..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
پشت یک در مادر افتاده..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
چجوری بگم چه غوغایی بود...
ایام فاطمیه اول منتخب 2
چه حال تشویشه..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
چه روزی روزگاری..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
دمام زنی..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
دمام زنی،روضه..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
ذکر علی ولی الله..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
ذکر مولا..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
روضه پایانی.. (2)
ایام فاطمیه اول منتخب 2
زهرا ببین..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
زهرای من..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
شال مشکی غمت..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
صاحب عالم..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
عـــلــــی لنگر..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
عـــــلـــی..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
قسم به پنج ضلع حریم.. (2)
ایام فاطمیه اول منتخب 2
گریه های بی بهونه..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
هروله کردن تو هیئت..
ایام فاطمیه اول منتخب 2
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4