1

درد دلهام برای تو حسین بسیار است

5.0 MB 05:14 59 3
2

این درد نیست اینکه شکسته فرق سر من زهرا

6.4 MB 06:45 68 13
3

از علی بانگ اذان امشب به گوش ما نیامد

4.3 MB 04:26 66 11
4

یا هو یا من هو یا من لیس الا هو

7.8 MB 08:20 86 29
5

تو روزای روزه داری زیر بار تشنگی ها

4.4 MB 04:33 62 9
6

من گریون توام تو گریون منی

4.3 MB 04:29 54 13
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4