1

یه عمره که هوامو داری - شور

3.7 MB 03:08 5 5
2

امشب دل هفت آسمان - سنگین

10.1 MB 10:12 2 2
3

یا زهرا گرچه نالایق و بینوایم - واحد

4.0 MB 03:40 3 2
4

ای پناهه بی پناها بیا آقا - زمینه

5.5 MB 05:16 4 3
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4