1

چون شمع قطره قطره وجود تو آب شد - روضه

36.7 MB 19:57 25 10
2

منم شبیه تو غریبم - شور

10.7 MB 05:47 34 5
3

همه عمر بر ندارم سر از این - شور

10.8 MB 05:51 37 10
4

گل من چون تو را در گل - روضه پایانی

13.3 MB 07:12 21 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4