1

مدینه کوفه‌ی اول - روضه

32.1 MB 14:00 1 0
2

اگه تنها بشه امام - زمینه

8.1 MB 03:32 5 5
3

ای با‌وفا میدونی رفتن تو - زمینه

15.3 MB 06:39 3 2
4

با پای خودم نیومدم آقا - شور

14.3 MB 06:12 4 4
5

تا حسین است چه حاجت - شور

11.9 MB 05:11 3 4
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4