1

امشب به نخل آرزویم برگ پیدا - روضه

26.5 MB 14:27 6 0
2

من از مدینه شدم دل‌آزار - زمینه

9.6 MB 04:10 8 5
3

اگه تنها بشه امام - زمینه

6.6 MB 02:52 5 0
4

و علی دلبر و دلدار بود - تک

8.6 MB 03:44 12 10
5

باز خونه داره عشق ما - شور

10.9 MB 04:44 6 7
6

وای حسین، غریب مادر - نوا

3.8 MB 01:37 7 8
7

غریب آقام ای تشنه تشنه - شور

7.7 MB 03:20 7 9
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4