1

نگات نگات بارونه - تک

20.3 MB 08:47 58 7
2

سرت دیگه روی زانوته - شور

12.4 MB 05:20 52 13
3

تو نباشی دلم میگیره - سنگین

15.1 MB 06:30 56 37
4

بنبی عربی والرسول - سنگین

15.2 MB 06:33 41 26
5

رسیده ماه فاطمیه - شور

12.4 MB 05:20 55 91
6

خوشا به حال زائرای کربلا - شور

17.3 MB 07:28 639 356
7

نبود تو خرابه ها بابا جایه ما - شور

13.3 MB 05:43 62 77
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4