1

نگات نگات بارونه - تک

20.3 MB 08:47 24 3
2

سرت دیگه روی زانوته - شور

12.4 MB 05:20 21 4
3

تو نباشی دلم میگیره - سنگین

15.1 MB 06:30 19 5
4

بنبی عربی والرسول - سنگین

15.2 MB 06:33 17 4
5

رسیده ماه فاطمیه - شور

12.4 MB 05:20 27 6
6

خوشا به حال زائرای کربلا - شور

17.3 MB 07:28 26 10
7

نبود تو خرابه ها بابا جایه ما - شور

13.3 MB 05:43 20 7
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4