1

می دانم اینجایی و من را زیر پر داری - روضه

25.1 MB 27:25 60 12
2

ای بانوی علی یا بضعه النبی - زمینه

7.4 MB 03:15 127 152
3

ها علی بشر کیف بشر - زمینه

2.0 MB 00:51 74 18
4

کسی که در های بسته رو فتح کرد - زمینه

25.7 MB 11:13 70 38
5

پدر خاک پسرت خاک نشد - شور زمینه

11.7 MB 05:06 127 59
6

بذار بگم با زبون ساده - شور زمینه

1.2 MB 00:32 170 50
7

هیزم رسید و آتشی از در بلند شد - واحد

8.3 MB 03:36 56 19
8

سلام ای جواب سلام خدا - سنگین

18.4 MB 08:02 58 24
9

حی علی الصلاه محرابم رویت - شور

19.6 MB 08:35 56 21
10

مبریدم که در این دشت مرا کاری هست - شور

2.1 MB 00:55 58 23
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4