1

می دانم اینجایی و من را زیر پر داری - روضه

25.1 MB 27:25 26 2
2

ای بانوی علی یا بضعه النبی - زمینه

7.4 MB 03:15 53 32
3

ها علی بشر کیف بشر - زمینه

2.0 MB 00:51 31 5
4

کسی که در های بسته رو فتح کرد - زمینه

25.7 MB 11:13 30 6
5

پدر خاک پسرت خاک نشد - شور زمینه

11.7 MB 05:06 35 7
6

بذار بگم با زبون ساده - شور زمینه

1.2 MB 00:32 27 6
7

هیزم رسید و آتشی از در بلند شد - واحد

8.3 MB 03:36 24 2
8

سلام ای جواب سلام خدا - سنگین

18.4 MB 08:02 28 5
9

حی علی الصلاه محرابم رویت - شور

19.6 MB 08:35 26 5
10

مبریدم که در این دشت مرا کاری هست - شور

2.1 MB 00:55 25 4
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4