1

زهرا همان غمی است - روضه

8.1 MB 08:50 12 0
2

صدای هل هله - روضه

2.1 MB 02:16 22 0
3

اول شهیده راه ولایت - نوحه

4.8 MB 05:17 16 2
4

وا اماه - شور

3.5 MB 03:48 30 3
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4