شام غریبان محرم
شام غریبان محرم
1

شور و نغمه خوانی

1.0 MB 01:02 45 0
2

نوکر خوبی نبودم - شور

3.5 MB 03:46 40 5
3

پناه روزای بی کسی - شور

3.5 MB 03:48 40 3
4

منو رسوایی - شور

4.8 MB 05:09 40 3
5

حرف دلم از قدیمه - شور

2.9 MB 03:04 41 0
6

داره میسوزه چادر بچه ها - زمینه

8.3 MB 08:56 42 7
7

آب به لب های تو رو زده - زمینه

3.5 MB 03:45 43 6
8

اگه دلت شکسته - زمینه

4.7 MB 05:04 43 4
9

نوبت غم می شود - زمینه

4.1 MB 04:24 40 2
10

یه روز یه باغبون بود - روضه

4.7 MB 05:07 41 2
11

خاک کف پای حسینم - روضه

14.8 MB 16:06 44 2
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4