1

گذشت عمری و لیلای ما نیامد باز - مناجات

3.7 MB 03:59 12 2
2

روضه

16.2 MB 17:39 11 1
3

همه ی دلخوشی من - زمزمه

16.1 MB 08:44 13 1
4

زخمی ام و سرتا پا دردم - زمینه

14.4 MB 07:50 13 1
5

نوای حسین - شور

5.8 MB 03:10 15 2
6

ای امید حیدر - نوحه

18.8 MB 10:12 14 2
7

مدح امیرالمومنین

4.4 MB 02:21 11 1
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4