1

به تو رسیدن خیال - شور

11.3 MB 06:00 62 42
2

تو اون شلوغیا - شور

10.8 MB 05:43 62 48
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4