شب دوم صفر
شب دوم صفر
1

تو ای پاینده پیغام آور خون

9.0 MB 09:39 17 0
2

دامن زلف تو در دست صبا افتاده است

2.5 MB 02:37 15 1
3

دلم خونه امشب

10.5 MB 11:20 19 3
4

روی نی موی تو در باد رها افتاده

1.8 MB 01:51 17 1
5

زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت

2.8 MB 02:55 16 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4