جلسه هفتگی 9 دی ماه
جلسه هفتگی 9 دی ماه
1

شب تولدم بابا می گفتم و می خندیدم - زمینه

5.1 MB 05:20 12 3
2

یادم میاد از اون قدیم - شور

2.6 MB 02:39 9 2
3

سپیده زد شب تارم - واحد

6.7 MB 07:04 9 1
4

نزنی رومو زمین به هوات در به درم - شور

4.1 MB 04:17 10 3
5

مثل بابامه حضرت علی - شور

2.4 MB 02:24 10 3
6

حیف از عمری که بی حسین می گذرد - شور

5.1 MB 05:17 9 3
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4