وفات حضرت معصومه (س)
وفات حضرت معصومه (س)
1

01_080_96_10_07_5Shanbe_Jalase_Haftegi

41.3 MB 45:04 12 1
2

02_080_96-10-07-5Shanbe (Jalase Haftegi) _ Sae [Sohbat]

17.0 MB 18:29 15 0
3

03_080_96-10-07-5Shanbe (Jalase Haftegi) _ Sae

6.8 MB 07:21 16 0
4

04_080_96-10-07-5Shanbe (Jalase Haftegi) _ Sae

4.6 MB 05:01 11 0
5

05_080_96-10-07-5Shanbe (Jalase Haftegi) _ Sae [Sohbat]

8.0 MB 08:43 14 1
6

06_080_96-10-07-5Shanbe (Jalase Haftegi) _ Nik&Jabb

18.3 MB 19:54 12 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4