مراسم ولادت  امام حسن عسکری ع وحضرت شاه عبدالعظیم حسنی
مراسم ولادت  امام حسن عسکری ع وحضرت شاه عبدالعظیم حسنی
1

مدح امام حسن عسکری ع

3.5 MB 09:38 4 0
2

سرود ولادتی امام حسن عسکری ع

1.6 MB 04:35 3 1
3

مدح حضرت شاه عبدالعظیم حسنی

2.2 MB 06:06 7 1
4

سرود_ولادتی_حضرت_شاه_عبدالعظیم_حسنی

1.3 MB 03:48 3 1
5

شعر طنز

1.7 MB 04:46 4 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4