وفات حضرت معصومه سلام الله علیها
وفات حضرت معصومه سلام الله علیها
1

zamine-haftegi 95-10-20

4.7 MB 05:38 21 0
2

monajat-haftegi 95-10-20

4.0 MB 06:37 25 0
3

shor1-haftegi 95-10-20

3.9 MB 04:37 24 0
4

shor3-haftegi 95-10-20

3.9 MB 04:03 27 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4