1

مولا دارم شوری در سر - واحد (پیشنهاد دانلود)

5.1 MB 05:35 41 4
2

مجنون قاسمم من مدیون مجتبایم - واحد

2.2 MB 02:24 34 8
3

تو چه اسم زیبایی داری حسن - زمینه

5.8 MB 06:24 17 1
4

هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود - شور

1.5 MB 01:39 16 1
5

نوکرتم حسن جان - سنگین

4.7 MB 05:09 16 0
6

باز دل دیوونم بهونه گرفته برای حرم ارباب - شور

7.2 MB 07:53 17 2
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4