جلسه هفتگی 24 ماه آذر
جلسه هفتگی 24 ماه آذر
1

یابن الحسن - روضه

25.5 MB 18:34 23 27
2

کرمت دست نینداخت مرا - شور

2.7 MB 02:01 20 3
3

روی سیاهمو زر میکنی - شور

4.5 MB 03:16 21 34
4

غریب مادر - زمینه

4.1 MB 03:02 21 0
5

چه اضطراب و چه باکی ز آفتاب قیامت - شور

11.4 MB 08:21 26 0
6

سیدناالمظلوم - شور

3.7 MB 02:44 21 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4