جلسه هفتگی 29 ماه آذر
جلسه هفتگی 29 ماه آذر
1

با سینه‌ای وسیع‌تر از عالم وجود - روضه

29.9 MB 16:14 35 2
2

فلک دیدی چه خاکی بر سرم کرد - روضه

8.4 MB 04:29 263 80
3

پشت در تو را میان شعله دیدم - روضه

6.1 MB 03:15 32 3
4

کار تو دلبری و دل سوزوندنه - شور

15.6 MB 08:24 45 16
5

بر تربت ما شمع و چراغی نفروزید - شور

6.6 MB 03:32 40 13
6

هر در که زدم صاحب آن خانه تویی تو - روضه پایانی

10.6 MB 05:42 60 14
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4