1

شعر خوانی

7.2 MB 05:09 25 1
2

روضه خوانی

15.2 MB 06:34 22 3
3

تنظیم استودیویی(شبیه سرت)

7.0 MB 05:06 28 2
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4