1

بحر طویل

2.9 MB 10:04 16 0
2

سرود

5.5 MB 07:18 17 1
3

سرود

2.3 MB 02:55 12 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4