1

محمد یا رسوالله - شور

6.9 MB 07:20 24 2
2

نیست پسندیده تر ز روی محمد ص - شعرخوانی

11.4 MB 12:16 22 2
3

ای صداقت تا قیامت - شعرخوانی

1.5 MB 01:26 22 1
4

آقا یا رسوالله - سرود

4.2 MB 04:26 23 1
5

یا سید الانبیا - شور

4.3 MB 04:34 22 2
6

ای امام علی - سرود

7.7 MB 08:16 53 10
7

یاد علی - سرود

4.4 MB 04:41 22 1
8

سجده آورده ای سمتش چون -شعرخوانی

2.2 MB 02:16 22 1
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4