1

يا‌ محمد يا احمد يا حميد - سرود

13.0 MB 05:33 38 3
2

سلام سيد السادات - سرود

12.2 MB 05:15 39 0
3

امروز گشودند ز رحمت‌ در ديگر - مدح

29.1 MB 12:37 36 0
4

خورشيد‌ مكه‌ اومد ماه‌ مدينه- سرود

15.9 MB 06:51 43 2
5

ها على بشــر كيف بشر - سرود

9.1 MB 03:51 37 2
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4