1

روضه

22.7 MB 12:20 23 0
2

روضه

17.4 MB 09:28 23 0
3

علی، عبای خودت را به روی من افکن

7.4 MB 04:01 26 0
4

همه عالم سر سفره اهل بیت معظم - زمینه

11.4 MB 06:12 26 37
5

حوادثی است که قلب مدینه می لرزد -واحد

21.9 MB 11:57 23 0
6

من دل به غم تو بسته دارم - شور

19.2 MB 10:28 23 50
7

جا دارد اگر خون خورد - روضه پایانی

20.7 MB 11:15 22 1
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4