1

در توس تجلی خدا - مناجات

5.9 MB 02:13 43 2
2

حرم یعنی آرامش - مناجات

29.3 MB 12:26 58 22
3

روضه

8.0 MB 03:07 40 1
4

فاطمه تنهاتربن - واحد

13.3 MB 05:29 44 1
5

ای به دردم چشم - روضه

8.1 MB 03:12 41 0
6

ما ، در دوجهان فاطمه جان - تک

10.0 MB 04:02 44 6
7

ای شاه عرب - شور

10.2 MB 04:05 64 24
8

حلال‌ جمیع‌ مشکلات است حسین - شور

23.7 MB 09:59 65 18
9

ذکر تو رو دم به دم - شور

12.4 MB 05:04 53 17
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4