1

روضه

27.0 MB 11:26 72 9
2

عزیز دل زهرا - زمینه

20.4 MB 08:34 85 29
3

وا اماه - شور

4.6 MB 01:40 81 28
4

آن‌کس که تورا شناخت - شور

5.8 MB 02:10 85 65
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4