1

پشت سر تو دعای حرم - زمینه

18.0 MB 07:33 121 48
2

راحت روحم،راحت جانم - شور

10.2 MB 04:07 132 87
3

من دوست دارم یه آدم - روضه

5.9 MB 02:16 88 18
4

روضه

4.8 MB 01:47 80 2
5

روضه

4.2 MB 01:32 79 4
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4