1

همه اصحاب رو به ارباب

1.8 MB 01:03 30 1
2

علی معیاره

2.6 MB 01:40 31 1
3

اما فیکم مسلم

5.2 MB 03:27 29 1
4

قرار علی

3.4 MB 03:20 29 0
5

کی گفته پای روضه ها فقط غمه

2.4 MB 01:32 30 1
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4