1

ماه پر از ستاره ام - شور

12.6 MB 05:11 43 11
2

هوای باده دارم - واحد

16.9 MB 07:03 34 1
3

ناخورده شراب میخروشیم - شور

20.8 MB 08:45 42 11
4

گوهر ولای تو - روضه

11.6 MB 04:44 62 12
5

روضه

13.0 MB 05:21 33 0
6

سر از لبریزیه شوقت - روضه

4.1 MB 01:29 36 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4