1

شب تولدت آقا -سرود

12.2 MB 05:10 40 0
2

عشق شیرین از تو - سرود

16.1 MB 06:53 37 1
3

خدا می خواست لطفت تا قیامت - مدح

13.4 MB 05:42 31 0
4

روضه

13.2 MB 05:37 29 0
5

شاپرکا با نسیم همدستند - سرود

21.9 MB 09:24 38 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4