1

هوای بارون دارم، هوای حرم دارم - سرود

5.5 MB 05:50 54 16
2

امشب عطر و بوی بهشت پیچیده بین آسمون - سرود

6.8 MB 07:13 29 20
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4