شب بیست و هفتم ماه صفر
شب بیست و هفتم ماه صفر
1

سیر از زمونم بر لب پیمونم ، مادر - زمینه

4.4 MB 03:42 23 6
2

سر از دامن لطف تو یا حسین - شور

4.7 MB 04:01 26 2
3

آقا به سرم بزار منت ، آقا اگه نمیشه زحمت - شور

5.7 MB 05:04 27 0
4

تو از خدا هم نشونه داری - شور

5.3 MB 04:36 29 6
5

سر و کار هر کی به کرمت افتاده - واحد

4.3 MB 03:36 29 7
6

در جهان مفتخر از عزت نام حسنی - شعرخوانی

3.8 MB 02:58 24 0
7

هروله قانونمون ، نوکریم و سینه زن - شور

4.7 MB 03:56 36 1
8

باهات حرف دارم ، منه بیچاره - شور

3.9 MB 03:04 24 0
9

زیبا ترین طلیعه ی ناب غزل حسن - شعرخوانی

4.8 MB 04:08 24 0
10

نوشته از سمک الی السماء یا علی - مدح‌ خوانی پایانی

1.8 MB 00:48 29 1
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4