1

میشه نوکرت نباشم حسین

13.4 MB 09:46 71 4
2

وقتی به دنیا اومدم من حلقه بر این در زدم - شور

4.6 MB 03:22 75 13
3

کربلا فکرو خیالمه کربلا اشکمو نالمه - شور

9.1 MB 06:38 70 21
4

به ما میگن دیوونه امون از این زمون -شور

3.8 MB 02:46 74 8
5

تا دیده گشودم دنباله تو بودم - شور

4.4 MB 03:13 103 74
6

حسین کیه اونی که عالمو حیرون میکنه - شور

3.7 MB 02:39 84 26
7

به ما میگن همش عزا و ماتم - شور

3.4 MB 02:26 162 32
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4