1

علم افتاده _ زمینه

6.7 MB 04:54 120 26
2

حسین امیرِدلم اسیرِ _ واحد

9.8 MB 07:09 73 6
3

ای اهل میر و علمدار نیامد

2.7 MB 01:58 72 24
4

عمی العباس _ شور

7.0 MB 05:04 143 100
5

ویلی ویلی یاعباس _ شور

4.3 MB 03:06 1,496 595
6

واسم سوال بود که چرا تو... _ شور

4.4 MB 03:12 76 38
7

مستونه با مستونه میشینه _ شور

3.1 MB 02:16 99 38
8

زندگی با حسین قشنگه _ شور

2.2 MB 01:37 71 43
9

روضه

3.3 MB 02:23 48 2
10

قربونت ارباب _ شور

4.7 MB 03:26 74 31
11

غوغای گودال _ شور

6.2 MB 04:31 97 34
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4