1

روضه

7.8 MB 05:41 19 0
2

آروم آروم قدم قدم _ زمینه

6.4 MB 04:38 19 1
3

رجز حضرت علی اکبر(ع)

2.3 MB 01:38 25 1
4

اناعلی بن الحسین بن‌علی(ع) _ شور

5.1 MB 03:41 21 1
5

منو خرابم کن خراب نابم کن _ شور

4.6 MB 03:20 32 3
6

نمی شودکه‌شود من غلام تو بشوم _ رجز

3.0 MB 02:09 20 0
7

ای زسر تا به قدم ... _ واحد

4.0 MB 02:54 19 1
8

8- چه گذشته به تو ای ... _ واحد

1.8 MB 01:17 18 1
9

حسین آقامه ذکرلبامه _ واحد

5.3 MB 03:52 22 1
10

شورلطمه زنی حضرت علی اکبر(ع)

6.8 MB 04:56 19 0
11

آقای گودال ... _ شور

7.3 MB 05:18 49 5
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4