1

روضه

7.8 MB 05:41 5 0
2

آروم آروم قدم قدم _ زمینه

6.4 MB 04:38 5 0
3

رجز حضرت علی اکبر(ع)

2.3 MB 01:38 6 0
4

اناعلی بن الحسین بن‌علی(ع) _ شور

5.1 MB 03:41 5 0
5

منو خرابم کن خراب نابم کن _ شور

4.6 MB 03:20 6 0
6

نمی شودکه‌شود من غلام تو بشوم _ رجز

3.0 MB 02:09 5 0
7

ای زسر تا به قدم ... _ واحد

4.0 MB 02:54 5 0
8

8- چه گذشته به تو ای ... _ واحد

1.8 MB 01:17 5 0
9

حسین آقامه ذکرلبامه _ واحد

5.3 MB 03:52 5 0
10

شورلطمه زنی حضرت علی اکبر(ع)

6.8 MB 04:56 5 0
11

آقای گودال ... _ شور

7.3 MB 05:18 9 1
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4