1

خراب حضرت یارم - روضه

4.5 MB 03:17 25 0
2

به جاده ها فکر می کنم - شور

9.1 MB 06:38 24 0
3

منی که با تو مانوسم - شور

7.9 MB 05:48 30 1
4

مکتبم خلق نمود - واحد

5.7 MB 04:11 23 0
5

می پرم تا حرم - واحد

6.4 MB 04:40 26 0
6

تو کل زندگیم آقا - واحد

7.1 MB 05:12 24 0
7

آقا به سرم بذار منت - شور

7.8 MB 05:43 27 0
8

تو از خداهم نشونه داری - شور

7.5 MB 05:29 23 0
9

ای وای ای وای

7.5 MB 05:29 23 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4