شب ششم ماه محرم
شب ششم ماه محرم
1

مدح حضرت قاسم بن ‌الحسن(ع)

6.8 MB 04:56 4 0
2

نغمه ی امام حسین (ع)

9.8 MB 07:07 4 0
3

رجزحضرت قاسم بن الحسن(ع)

2.9 MB 02:03 5 1
4

عروسیه ماتم _ زمینه

10.6 MB 07:44 4 0
5

چقدر کربلا کربلا کنم _ شعرخوانی

5.2 MB 03:45 4 0
6

ذکرامام حسین علیه السلام

1.4 MB 01:00 4 0
7

آروم آروم دیوونم کن _ شور

5.1 MB 03:40 4 0
8

باید از دست تو زنجیر بخورم _ شور

7.4 MB 05:23 4 0
9

شمشیر و تیر و دشنه و ... _ شور لطمه زنی

5.0 MB 03:37 4 0
10

چه به هم ریختنت گودال _ شورگودال

10.4 MB 07:32 4 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4