1

خورشید پشت ابر پنهون بود - روضه

36.9 MB 16:00 59 12
2

مردی غروب کرد وقتی افق شکست - زمینه

5.5 MB 02:17 65 11
3

از دلم یه کبوتر تا مزار تو پر زد - زمینه

14.9 MB 06:22 101 23
4

آسمان است و زمین دور سرش می گردد - واحد

8.1 MB 03:26 70 8
5

قال الصادق (ص) عشاق الحسین (ص)

18.1 MB 07:46 70 15
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4