1

روضه

15.0 MB 10:56 27 3
2

میرسه نوای روضه حزینی - زمینه

4.4 MB 03:12 31 5
3

چه به روز تو آوردن آقا جون - شور

5.2 MB 03:48 49 10
4

نوا

1.0 MB 00:42 27 4
5

من فقط تو روضه ها حالم خوبه - شور

5.0 MB 03:41 35 8
6

یا زینب(س) بانی شوری - شور

1.6 MB 01:10 35 9
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4