1

امام مسلکش از مردم زمانه -روضه

20.8 MB 09:01 31 4
2

روضه

13.9 MB 05:59 20 1
3

الهی بمیرم برات آقا - روضه

14.4 MB 06:13 58 15
4

همین که دارمت برام امیده - شور

9.0 MB 03:52 31 3
5

شهر مدینه حیا نکرد از - واحد

14.7 MB 06:22 20 1
6

با بال فرشته خدا - واحد

8.0 MB 03:25 20 1
7

کعبه یک زمزم اگر - واحد

8.6 MB 03:41 19 1
8

زان پیشتر که عالم فانی شود - نوا

8.8 MB 03:46 18 1
9

میون هیئتا در به درم - شور

14.6 MB 06:18 22 4
10

به دهر هر خبری هست - روضه

12.3 MB 05:19 20 2
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4