1

روضه

7.6 MB 08:11 18 1
2

سرم رو پای پدر سادات - زمینه

5.6 MB 06:02 20 2
3

روح و ریحان منی آقا - شور

3.9 MB 04:13 35 8
4

بعد چند روز راز و نیاز - واحد

6.5 MB 07:02 17 0
5

باز هم بستر و - واحد

3.8 MB 04:04 18 0
6

تا صدام میکنی دلم می تپه - واحد

6.1 MB 06:34 35 4
7

روضه - شور

5.7 MB 06:08 18 2
8

زیر سایه این خیمه - شور

8.2 MB 08:52 54 9
9

السلام ای شاه بی کفن ارباب - شور

4.4 MB 04:44 42 11
10

شعرخوانی

4.5 MB 04:48 15 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4