1

زمینه - تو مدینه باز در آتیش زدن

9.7 MB 07:04 14 2
2

لطمه زنی - گل رو سر منا میکنی

4.7 MB 03:23 11 1
3

شور - بخدا تا به ابد ذوالکرمی صادق ع

3.3 MB 02:23 10 1
4

سنگین - مدینه باز بیا ببین

6.9 MB 05:00 10 0
5

واحد - سلسله ای هست و عدم دست او

6.6 MB 04:49 9 0
6

تک - من به تو مدیونم این رزق نوکریمو

3.3 MB 02:24 9 1
7

شور - همه دنیا بهم پشت کرده

4.7 MB 03:22 9 1
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4