1

منظر دلهای ماست - روضه

14.9 MB 16:16 13 1
2

آه از دوری - زمینه

3.7 MB 04:05 18 2
3

ای چایی روضه هات - شور

1.9 MB 02:01 20 3
4

به دعاهای کریمانه تو محتاجم - شور

6.8 MB 07:25 23 4
5

جان جان ای جان جان - شور

3.7 MB 04:00 16 3
6

ارباب شدی - شور

1.6 MB 01:47 18 3
7

منی که از این زمونه خستم - تک

4.5 MB 04:56 16 3
8

منی که بزرگ شدم تو روضه هات - تک

3.6 MB 03:52 15 3
9

روضه پایانی

2.5 MB 02:41 14 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4