1

به عشق تو از همه بریدم -شور

5.1 MB 03:42 28 2
2

جنون گرفتم دوباره یکی بره زنجیر بیاره - شور

6.8 MB 04:58 36 2
3

خوبه شیداشم با شما باشم - شور

8.5 MB 06:10 24 3
4

شور

6.9 MB 05:01 24 4
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4