1

زمینه - گره کوری به کار یکی از سینه زناته

7.6 MB 05:30 9 0
2

تک - خدا خلقم کرد به روز اول

6.3 MB 04:33 10 0
3

شور - توی دنیا کاری ندارم

3.7 MB 02:36 9 0
4

شور - نشونم میدن میگم دیوونم

5.3 MB 03:50 10 1
5

شور - یامرتضی علی(ع) تویی والله گره گشا

2.8 MB 02:00 12 1
6

شور - تموم اقتحارم اینه

2.0 MB 01:21 9 1
7

شور - اینقدر حسن حسن حسن میگم

4.0 MB 02:50 11 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4