شب چهارم ماه محرم
شب چهارم ماه محرم
1

اگر حسین حُر رو خرید ، رمز نجاتش ادب - زمینه

6.2 MB 05:39 29 7
2

تا که از عشق حسین نغمه ی دل سر دادم - شور

2.3 MB 01:20 29 10
3

حافظ این بیرق و پرچم لبیک - شور

5.4 MB 04:45 29 8
4

نام بچه هیئتی ، لقب عبدالحسنم - شور

4.1 MB 03:20 32 11
5

ذکر امام حسین (ص)

2.1 MB 01:09 27 4
6

بیا و بشین و ببین حالم - واحد

6.9 MB 06:21 29 10
7

ذکر دم عیسی حسین ، زمزمه ی موسی حسین - واحد

5.1 MB 04:26 47 11
8

دوباره عشق غم تو ، دوباره درد جدایی - شعرخوانی

6.3 MB 05:44 30 15
9

منظومه ی دلبری فقط محورش حسین - شور

6.1 MB 05:30 25 15
10

در میکده ام شور و ‌شعف می‌چسبد - مدح خوانی

3.3 MB 02:25 23 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4